100%67%no data0%0%0%100%50%no datano data0%0%0%100%no data0%0%0%0%0%no data0%no data0%no data0%no data100%100%0%